TOT WELK PARITAIR
COMITÉ (PC) BEHOOR JIJ?

Werk jij in een winkel en wil je meer weten over werkzekerheid, je loon of vakantiedagen?
Is weekendwerk verplicht? En wanneer krijg ik
een stabiel uurrooster?
Van de kleinste winkel tot de grootste supermarkt: hier haal je het beste uit je job.

Kies je paritair comité om te weten welk loon en arbeidsvoorwaarden voor jou van toepassing zijn.

 

Ken je het antwoord al?


Prima, dan kunnen we jou meteen verder helpen! Selecteer jouw PC en we brengen je meteen naar de juiste plek.

PC201

Voor de zelfstandige kleinhandel.

www.pc201.be

PC202

Voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren.

www.pc202.be

PC311

Voor de grote kleinhandelszaken.

www.pc311.be

PC312

Voor de warenhuizen.

www.pc312.be

Om te weten tot welk paritair comité jij behoort, stellen we je enkele vragen. Merk op: deze tool gaat alleen op voor bedienden die in een winkel (grootdistributie of zelfstandige kleinhandel) werken.

Volgende winkels worden niet opgenomen in deze tool: apotheken en tarificatiediensten (PC 313),

groothandelaars en verdelers van geneesmiddelen (PC 321) en diamantnijverheid en -handel (PC 324)

Voor welke winkel werk je?

Werk je bij Carrefour
Hypermarkt, Cora of Hema?

Jij hoort bij PC312, de zogenaamde warenhuizen
(waartoe hypermarkets van Cora, Hema, Carrefour en Inno behoren).

Kom alles te weten over de loon- en werkvoorwaarden op www.pc312.be

Is het nog niet duidelijk of je in het PC 312 bent tewerkgesteld?
Je kan het checken op je loonbrief, lees hier hoe je dat doet.

Wordt er vooral voeding verkocht in jullie winkel?

Werk je voor
Aldi, Carrefour, Colruyt of Delhaize?

Jij hoort bij PC202, de zogenaamde kleinhandel in voedingswaren.
Het gaat hier meestal om supermarktketens.

Kom alles te weten over de loon- en werkvoorwaarden op www.pc202.be

Is het nog niet duidelijk of je in het PC 202 bent tewerkgesteld?
Je kan het checken op je loonbrief, lees hier hoe je dat doet.

Heeft de winkel meer dan 2 ketens?

Jij hoort bij PC202, de zogenaamde kleinhandel in voedingswaren.
Het gaat hier meestal om supermarktketens.

Kom alles te weten over de loon- en werkvoorwaarden op www.pc202.be

Is het nog niet duidelijk of je in het PC 202 bent tewerkgesteld?
Je kan het checken op je loonbrief, lees hier hoe je dat doet.

Jij hoort bij PC201, de zogenaamde zelfstandige kleinhandel
(waartoe vooral lokale klassieke zelfstandigen behoren).

Kom alles te weten over de loon- en werkvoorwaarden op www.pc201.be

Is het nog niet duidelijk of je in het PC 201 bent tewerkgesteld?
Je kan het checken op je loonbrief, lees hier hoe je dat doet.

Werken er meer dan 50 personen (verspreid over alle vestigingen) voor jullie winkel?

Jij hoort bij PC311, de zogenaamde grote kleinhandelszaken
(waartoe vooral de winkelstraatketens behoren).

Kom alles te weten over de loon- en werkvoorwaarden op www.pc311.be

Is het nog niet duidelijk of je in het PC 311 bent tewerkgesteld?
Je kan het checken op je loonbrief, lees hier hoe je dat doet.

Jij hoort bij PC201, de zogenaamde zelfstandige kleinhandel
(waartoe vooral lokale klassieke zelfstandigen behoren).

Kom alles te weten over de loon- en werkvoorwaarden op www.pc201.be

Is het nog niet duidelijk of je in het PC 201 bent tewerkgesteld?
Je kan het checken op je loonbrief, lees hier hoe je dat doet.

 
 

© 2024 ACV Puls. Alle rechten voorbehouden.

Met de website www.voorwiewerktaandewinkel.be wil ACV Puls, de bediendevakbond van het ACV, op een toegankelijke manier informatie verspreiden onder het winkelpersoneel.

DisclaimerCookie Policy
Website by Shtick